De inzameling en verwerking van chemisch afval is onderhevig aan strenge regels om luchtvervuiling en grondwatervervuiling zoveel mogelijk te minimaliseren. Het dient daarom te alle tijden gescheiden ingeleverd te worden, zodat het op een veilige en verantwoorde manier afgevoerd en verwerkt kan worden.

Wat is Chemisch Afval?

Chemisch afval is een verzamelnaam voor al het afval dat schadelijk en dus belastend is voor de gezondheid van mens, dier en milieu.

Dit type afval komt direct of indirect vrij bij het gebruik van chemicaliën. Het wordt ook wel ‘gevaarlijk afval’ of ‘giftig afval’ genoemd. Een chemische afvalsoort kan bijvoorbeeld brandbaar, explosief, oxiderend, irriterend of giftig zijn. Het kan verschillende substanties aannemen, zoals damp, gas, vaste of vloeibare stof.

De overheid bepaalt welke afvalstoffen als gevaarlijk gezien worden en als chemisch afval moeten worden afgevoerd en verwerkt. Deze stoffen zijn opgenomen in de Europese afvalstoffenlijst (Eural). U kunt hierover meer lezen op de website van de Rijksoverheid over wetgeving omtrent gevaarlijk afval.

Wat valt er onder chemisch afval?

Onder de noemer chemisch afval vallen alle afvalsoorten die opgenomen zijn in de Eural lijst. Vaak wordt ook de term Klein Chemisch Afval (KCA) of Klein Gevaarlijk Afval (KGA) gebruikt voor het aanduiden van gevaarlijk afval.

Voorbeelden van chemische afvalstoffen zijn zware metalen zoals lood, kwik of cadmium, organische oplosmiddelen zoals ethanol, bestrijdingsmiddelen, medicijnen of giftige (vloei)stoffen zoals verf en lijm. Maar ook batterijen, lampen en verschillende schoonmaakmiddelen zoals ontstopper.

chemisch-afval

Laat verantwoord uw chemisch afval ophalen

 • Wij komen snel en veilig uw chemisch en gevaarlijk afval ophalen
 • Tegen de scherpste tarieven in heel Nederland
 • Bedrijfsafval Nederland berekent geen milieuheffing en/of toeslagen
 • Ruime keuze chemisch afval containers en ledigingsfrequenties
 • Persoonlijke klantenservice
 • Maandelijks opzegbaar

Chemische afvalsoorten

Hieronder staat een lijst met de meest voorkomende chemische afvalsoorten. Deze lijst is niet uitputtend. Vraag daarom bij twijfel altijd bij ons na of uw afval onder de noemer gevaarlijk, giftig en/of chemisch valt. U kunt het ook vaak herkennen aan teken of symbool van chemisch afval op verpakkingen. Producenten zijn namelijk verplicht dit te vermelden.

 • Accu’s
 • Afvalwater
 • Asbest
 • Batterijen
 • Bestrijdingsmiddelen
 • KCA (Klein Chemisch Afval)
 • KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
 • Laboratorium afval
 • Lijm- en kitafval
 • Medisch afval
 • Olie afval
 • Oplosmiddelen
 • Schoonmaakmiddelen
 • Slibben
 • Spaarlampen
 • Spuitbussen
 • TL-buizen
 • Verfafval
 • Verontreinigde verpakkingen
 • Vervuild staal
 • Zuren en basen
 • Zware metalen
chemisch-afval-symbool

Chemisch afval symbolen en tekens

Chemisch afval inleveren

Als particulier kunt u chemisch afval inleveren bij de milieustraat, het gemeentewerf, afvalscheidingsstation, chemokar of kca-depot. Vaak kunt u ook bij winkels etrecht die producten verkopen die tot KCA/KGA behoren. En oude of ongebruikte medicijnen kunt u bij een apotheek inleveren. Voor bedrijven is er andere wetgeving: zij zijn verantwoordelijk en aansprakelijk als hun chemische afvalstromen niet op een juiste manier ingezameld worden.

Chemisch afval afvoeren bedrijven

Bedrijven zijn afhankelijk van externe afvalverwerkingspartijen voor chemisch afval afvoeren. Bedrijfsafval Nederland heeft jarenlange ervaring met verantwoorde inzameling van chemisch en gevaarlijk afval bij bedrijven. Wij bieden een breed scala aan emballage mogelijkheden en ophaalfrequenties. Neem gerust contact op met onze specialisten om uw chemisch afvalmanagement in kaart te brengen.

Chemisch afval container

Een chemisch afval container moet aan speciale eisen voldoen om veiligheid te waarborgen. Chemische afvalproducten zijn er in verschillende vormen, zoals vast, vloeibaar of gas. Een juiste emballage is daarom van groot belang om lekkage of het vrijkomen van giftige stoffen te voorkomen.

Het correct afvoeren van gevaarlijk/chemisch bedrijfsafval is een belangrijk onderdeel van een verantwoord afvalbeleid. De wetgeving en overheidsregulering moeten in acht genomen worden. Onze experts zijn op de hoogte van de meest recente regels omtrent het inzamelen van gevaarlijke en schadelijke afvalstromen en kunnen u goed adviseren over welke chemische afvalcontainers voor uw situatie het meest geschikt zijn.

Bedrijfsafval Nederland BV biedt een scala aan containers voor chemisch afval, zoals KGA-boxen, paletboxen, tonnen, drums, IBC’s, Wiva vaten, jerrycans en rolcontainers.

Chemisch afval afvoeren kosten

De kosten voor het afvoeren van chemisch afval is sterk afhankelijk van het type en de hoeveelheid afval. U kunt gemakkelijk online een offerte opvragen. Wij nemen vervolgens contact met u op om alle opties te bespreken. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een voorstel met de scherpste afvoerkosten van uw chemische bedrijfsafval. Zodra u akkoord gaat kan onze Afdeling Planning binnen enkele dagen al de containers, bakken, vatten en/of boxen bij u afleveren. U ontvangt een digitale kalender waar alle ophaaldagen op vermeld staan.

Hoe wordt chemisch afval verwerkt?

De verwerking van chemisch afval is een complex proces dat gebonden is aan vele regels en wetten. Voorheen ging bijna meer dan 80% de verbrandingsoven in. Dit had als resultaat luchtverontreiniging. Tegenwoordig kunnen steeds meer stoffen uit KCA en KGA hergebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn metalen uit accu’s en batterijen dat omgezet wordt naar een grondstof waar ijzerwaar mee gemaakt kan worden, zoals spijkers. En afgewerkte olie kan na een zuiveringsproces worden benut als brandstof.

Wat gebeurt er met restant gevaarlijk afval?

Het materiaal dat niet kan worden hergebruikt gaat als restafval naar de verbrandingsovens. Schadelijke stoffen worden door de extreem hoge temperatuur vernietigd. Speciale reinigingsinstallaties zuiveren de vrijkomende gassen. De verbrandingstechnieken verbeteren voortdurend, waardoor steeds meer gevaarlijk afval onschadelijk kan worden gemaakt.

Een klein gedeelte van het restant gevaarlijk afval kan tot op de dag van vandaag (nog) niet verbrand of hergebruikt worden. Dit gedeelte wordt onder strenge veiligheidsinstructies opgeslagen.

”De afvoer, inzameling en verwerking van chemisch en gevaarlijk afval is onderhevig aan streng overheidsbeleid om de belasting op mens, dier en milieu zo veel mogelijk te reduceren.

PMD-recyclen

KCA verantwoord afvoeren: duurzaam afvalmanagement

 • Met het scheiden van KCA levert u een belangrijke bijdrage aan het milieu: duurzaam ondernemen is de toekomst
 • Maak een keuze uit verschillende emballage mogelijkheden en ledigingsfrequenties die perfect aansluiten bij uw situatie
 • U ontvangt binnen twee uur een scherp prijsvoorstel met de meest goedkope all-in tarieven in uw regio
 • Bedrijfsafval Nederland denkt met u mee: persoonlijke service en gedegen advies staan voorop!
chemisch-afval-container